EDALE to Showcase Autonomous Printing at Labelexpo